• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Giới thiệu công ty

Giới thiệu công ty

Địa chỉ công ty

Middle Airports services  Joint Stock Company is located at Da Nang International Airport. The facility is just a short walking distance from the international terminal. This ensures a quick turn-around of customer's aircraft through a secure, integral access gate.

Chuyên mục phụ

Chính sách chất lượng

Nhằm mục đích trở thành một trong những nhà cung cấp các dịch vụ suất ăn trên máy bay chuyên nghiệp tại Sân bay Đà Nẵng, Cam Ranh

và Phú Bài, đáp ứng yêu cầu của các Hãng hàng không, đáp ứng xu thế hội nhập, cạnh tranh trong nước và quốc tế, lãnh đạo Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng cam kết giành các nguồn lực thích hợp để động viên toàn thể cán bộ nhân viên Công ty thực hiện chính sách chất lượng sau:

1/Luôn quan hệ chặt chẽ với khách hàng, không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đảm bảo cung cấp những sản phẩm suất ăn chất lượng cao, mang đậm bản sắc phù hợp với yêu cầu khách hàng, tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của ngành hàng không và an toàn vệ sinh thực phẩm.

2/Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi, thống nhất trong toàn bộ các khâu quản lý, đặc biệt chú trọng trong khâu tiếp nhận, xử lý thông tin phục vụ và phản hồi của khách hàng.

3/Khuyến khích tinh thần sáng tạo, làm việc tập thể, cùng trao đổi kinh nghiệm, phát triển kỹ năng và tạo mọi cơ hội để đào tạo và bồi dưỡng kiến thức cho toàn thể cán bộ, công nhân viên để họ không ngừng cải tiến, nâng cao ý thực trách nhiệm trong công việc, đồng thời cải tiến có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng.

4/Xem uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm là mục tiêu hành động của Masco. Phương châm của chúng tôi là sự phát triển bền vững của Công ty được xây dựng trên cơ sở đem lại các lợi ích cho khách hàng, cổ đông và  không ngừng nâng cao lợi ích của cán bộ công nhân viên và trách nhiệm doanh nghiệp đối với xã hội.