• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) và Báo cáo quản trị Công ty năm 2021, cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

- Báo cáo quản trị Công ty 2021

Trân trọng thông báo ./.