• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2024, cụ thể như sau:

- Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC

Trân trọng./.