• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng được tổ chức tại Phòng họp công ty, sân bay quốc tế Đà Nẵng (MCK: MAS) ngày 24/04/2019 với 22 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, thông tin nghị quyết và biên bản tại cuộc họp:

Xem thông tin chi tiết tại đây