• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Kính gửi : Quí cổ đông Điều lệ Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2014.

Xin vui lòng mở file đính kèm : Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2014

Trân trọng