• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Kính gửi : Quí cổ đông Điều lệ Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2015

Xin vui lòng mở file đính kèm : Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2015

Trân trọng