• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 31 Tháng 7 2023 Viết bởi Masco Lượt xem: 166
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 24 Tháng 7 2023 Viết bởi Masco Lượt xem: 201
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 30 Tháng 6 2023 Viết bởi Masco Lượt xem: 152
Masco thông báo triệu tập và dự thảo các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 06 Tháng 4 2023 Viết bởi Masco Lượt xem: 267
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 17 Tháng 3 2023 Viết bởi Masco Lượt xem: 200
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHCĐ 2023 09 Tháng 3 2023 Viết bởi Masco Lượt xem: 184
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 16 Tháng 1 2023 Viết bởi Masco Lượt xem: 228
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo giải trình nguyên nhân CP thuộc diện cảnh báo và phương án khắc phục 05 Tháng 7 2022 Viết bởi Masco Lượt xem: 534
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 22 Tháng 4 2022 Viết bởi Masco Lượt xem: 544
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Nghị quyết của HĐQT vv chốt danh sách để tham gia Đại hội đồng cổ đông năm 2022 21 Tháng 3 2022 Viết bởi Masco Lượt xem: 461