• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Masco thông báo triệu tập và dự thảo các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 06 Tháng 4 2023 Viết bởi Masco Lượt xem: 123
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 17 Tháng 3 2023 Viết bởi Masco Lượt xem: 93
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHCĐ 2023 09 Tháng 3 2023 Viết bởi Masco Lượt xem: 85
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 16 Tháng 1 2023 Viết bởi Masco Lượt xem: 142
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo giải trình nguyên nhân CP thuộc diện cảnh báo và phương án khắc phục 05 Tháng 7 2022 Viết bởi Masco Lượt xem: 438
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 22 Tháng 4 2022 Viết bởi Masco Lượt xem: 442
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Nghị quyết của HĐQT vv chốt danh sách để tham gia Đại hội đồng cổ đông năm 2022 21 Tháng 3 2022 Viết bởi Masco Lượt xem: 375
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo mời tham gia mua tài sản thanh lý tại Thừa Thiên Huế 01 Tháng 3 2022 Viết bởi Masco Lượt xem: 433
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Chính sách chất lượng & ATTP năm 2022 05 Tháng 1 2022 Viết bởi Masco Lượt xem: 547
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo tuyển dụng nhân sự tại Chi nhánh sân bay Cam Ranh 17 Tháng 12 2021 Viết bởi Masco Lượt xem: 894