• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 23 Tháng 4 2016 Viết bởi Masco Lượt xem: 37420
MAS được gia hạn công bố thông tin BCTC quý 29 Tháng 3 2016 Viết bởi Masco Lượt xem: 31237
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 13 Tháng 1 2016 Viết bởi Masco Lượt xem: 35207
Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt 03 Tháng 12 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 23683
Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 17 Tháng 11 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 18451
MAS: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt 18 Tháng 8 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 26977
Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 và thay thế thành viên HĐQT 12 Tháng 8 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 34284
Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền mặt 01 Tháng 6 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 39924
Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014 27 Tháng 5 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 39399
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 12 Tháng 3 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 31097