• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng thông báo về việc Điều chỉnh tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020 như sau:

Báo cáo HĐQT 2019 và Kế hoạch 2020.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Người phụ trách quản trị Công ty: Mr Đoàn Hồng Ảnh (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trân trọng./.