• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo thanh lý, bán đấu giá 50 xe Taxi, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vui lòng truy cập Thông báo hướng dẫn theo đường dẫn sau:

- Thông báo thanh lý Taxi

Trân trọng./.