• 02363-830340
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Da Nang International Airport

THÔNG BÁO

MỜI THAM GIA MUA TÀI SẢN THANH LÝ

Hội đồng thanh lý Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản, cụ thể như sau:

 1. Thông tin tài sản thanh lý (Chi tiết theo biểu số 01 đính kèm)
 2. Phí hồ sơ:

Phí hồ sơ:  0 đồng/ bộ (Bằng chữ: không đồng)

Danh mục hồ sơ:

            - Đơn đăng ký mua tài sản thanh lý

            - Phiếu trả giá

            - CMND photo

 1. Đối tượng tham gia mua tài sản:

            Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu (Các thành viên trong HĐTL không được tham gia mua tài sản thanh lý)

 1. Hình thức mua tài sản thanh lý:

Ghi phiếu mua tài sản thanh lý Người tham gia mua tài sản thanh lý ghi giá vào phiếu trả giá. Phiếu trả giá được bỏ trong phong bì và bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trược tiếp tại văn phòng công ty và phải được niêm phong.

(Lưu ý: chỉ ghi phiếu trả giá 1 lần)

Bước giá: 10.000.000 VNĐ; Giá khởi điểm hợp lệ: giá trị khởi điểm + Bước giá

 1. Khoản tiền đặt trước bảo lãnh tham dự đấu giá là: 10% giá khởi điểm của tài sản đăng ký đấu giá.
 2. Địa điểm, thời gian tham khảo hồ sơ và xem tài sản:

6.1. Thời gian: Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm

6.2. Địa điểm:  Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm

 1. Thời gian, địa điểm, nộp hồ sơ và tiền đặt trước:

7.1. Thời gian: Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm

7.2. Địa điểm:  Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm

7.3. Nộp hồ sơ: Ông Nguyễn Văn Toàn – Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty

Tel: 0986.131.883.

            7.4. Nộp tiền đặt trước (Đặt cọc)

Nộp tiền mặt tại Phòng Tài chính- Kế toán (Nộp trực tiếp cho cho Bà Lê Hà Hương- Thủ quỹ) hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng:

+ Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng – P. Hòa Thuận Tây - Q. Hải Châu -TP Đà Nẵng

+ STK: 0041000001484 tại Ngân hàng Ngoại thương CN Đà Nẵng

+ Nội dung nộp tiền đặt trước: “Nộp tiền đặt trước để mua tài sản bán thanh lý theo Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành theo quyết định số          QĐ-DVHK ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng”

 1. Hồ sơ, phí hồ sơ, phí tham dự đấu giá:

- Hồ sơ bao gồm:

            + Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu công ty)

            + Bản sao photocopy CMND/ Hộ chiều của người đăng ký tham gia đấu giá;

            + Lưu ý: mang theo bản gốc đê đối chiếu.

-  Phí hồ sơ: 0 đồng /bộ (Bằng chữ: không đồng)

-  Phí tham dự đấu giá: 0 đồng /lần

 1. Thời gian tổ chức, địa điểm bán đấu giá: Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm
 2. Tham khảo “Quy chế bán đấu giá” và thông tin khác

Mọi thắc mắc xin mời liên hệ với Hội đồng thanh lý tài sản để được giải đáp.

Trân trọng thông báo./.

- Thông báo mời tham gia mua tài sản thanh lý