• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sửa đổi lần thứ 15), cụ thể như sau:

- Giấy CN ĐKKD

Trân trọng thông báo./.