• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông tin chi tiết tuyển dụng được đăng trên báo:

- Báo Thanh Niên - Miền Trung, số ra các ngày: 29/10 - 31/10 - 02/11 - 05/11/2016

- Báo Tuổi Trẻ -Miền Trung, số ra các ngày: 06/11 - 08/11 - 10/11/2016

- Báo Khánh Hòa: 2/11 - 06/11 - 08 /11/2016