• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Đại hội đồng cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 27 Tháng 4 2023 Viết bởi Masco Lượt xem: 370
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 24 Tháng 6 2022 Viết bởi Masco Lượt xem: 610
Masco thông báo triệu tập và dự thảo các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 2) 03 Tháng 6 2022 Viết bởi Masco Lượt xem: 593
Masco thông báo triệu tập và dự thảo các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 07 Tháng 4 2022 Viết bởi Masco Lượt xem: 586
MASCO Thông báo triệu tập và nội dung dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 29 Tháng 4 2021 Viết bởi Masco Lượt xem: 1194
Thông tin Nghị Quyết & Biên Bản Đại hội cổ đông công ty CPDV Hàng Không sân bay Đà Nẵng năm 2019 25 Tháng 4 2019 Viết bởi Masco Lượt xem: 2988
Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 14 Tháng 3 2019 Viết bởi Masco Lượt xem: 2828
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 24 Tháng 4 2018 Viết bởi Masco Lượt xem: 1402
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 24 Tháng 4 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 1615
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 29 Tháng 10 2016 Viết bởi Masco Lượt xem: 1466