• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố BCTC kiểm toán năm 2023 (English version), cụ thể như sau:

- BCTC kiểm toán 2023 (Tiếng Anh)

Trân trọng./.