• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Báo cáo thường niên năm 2021, vui lòng truy cập đường dẫn dưới đây để xem thông tin chi tiết.

- Báo cáo thường niên 2021

Trân trọng thông báo./.