• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Nghị quyết HĐQT vv thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ

Trân trọng thông báo./.