• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư số 41/2009/GCNCP-VSD-4 ngày 28/04/2017 do đăng ký bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 
Trụ sở chính: Sân bay quốc tế Đà Nẵng - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng 
Điện thoại: 05113614275 
Fax: 05113826133 
Vốn điều lệ: 42,676,830,000 đồng 
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 28/04/2017 
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 
Mã chứng khoán: MAS 
Mã ISIN: VN000000MAS1 
Sàn giao dịch: HNX 
Mệnh giá: 10,000 đồng 
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 
Số lượng chứng khoán bổ sung: 1,258,867 cổ phiếu 
Giá trị chứng khoán bổ sung: 12,588,670,000 đồng 
Tổng số lượng chứng khoán: 4,267,683 cổ phiếu 
Tổng giá trị chứng khoán: 42,676,830,000 đồng 
Hình thức đăng ký: Ghi sổ 
Bắt đầu từ ngày 04/05/2017, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.