• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng thông báo về việc thay đổi nhân sự tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể

CV thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Trân trọng./.