• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2023

Trân trọng./.