• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố thông báo giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát, cụ thể như sau:

- Công văn khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

Trân trọng thông báo./.