• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo giấy Chứng nhận số 01/GCN-UBCK ngày 11/01/2017 như sau:

Vui lòng mở tập tin đính kèm : Nghị quyết 06/NQ-HĐQT ngày 23/3/2017
Trân trọng