• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt 20 Tháng 1 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 41547
Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 15 Tháng 1 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 29564
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2014 15 Tháng 1 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 26573
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền 28 Tháng 8 2014 Viết bởi Masco Lượt xem: 41543
NGHỊ QUYẾT TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT - ĐỢT 01/2014 22 Tháng 8 2014 Lượt xem: 39980
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết MAS 11 Tháng 7 2014 Viết bởi Masco Lượt xem: 27190
Công bố niêm yết cổ phiếu của MAS trên Sở GDCK Hà Nội 04 Tháng 7 2014 Viết bởi Masco Lượt xem: 38358
Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp 20 Tháng 6 2014 Viết bởi Masco Lượt xem: 37414
Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền 01 Tháng 6 2014 Viết bởi Masco Lượt xem: 36067
NQ HĐQT về chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 26 Tháng 5 2014 Viết bởi Masco Lượt xem: 35138